Menu

Stropy aktywne termicznie

Stropy aktywne termicznie zapewniają ogrzewanie i chłodzenie w jednym systemie. W tym celu rury są zintegrowane z prefabrykowanymi elementami stropowymi. Woda krąży w rurach i w zależności od temperatury pobiera ciepło z pomieszczeń, dzięki czemu ochładza przestrzeń lub oddaje ciepło, zapewniając ogrzewanie.

 

Maszyna do produkcji

Agregat przesuwny do formowania ślizgowego betonu

Więcej na ten temat