Menu

Płyty kanałowe

Płyty kanałowe to elementy stropowe i ścienne wykonane z betonu sprężonego z rowkami w osiach wzdłużnych. Szczeliny znacznie zmniejszają ciężar elementu stropowego w porównaniu z elementami z płyty pełnej. Panele mogą być wykonane jako luźno wzmocnione lub sprężone. Elementy są wykonywane na miarę, a wymagane szczeliny mogą być wykonane fabrycznie.

Dzisiejsza branża budowlana charakteryzuje się przede wszystkim oszczędnością energii i kosztów, a także zrównoważonymi technologiami. Elementy z betonu sprężonego spełniają wszystkie te kryteria i dlatego wnoszą istotny wkład, gdy chodzi o budownictwo zorientowane na przyszłość.

Wydajność

Optymalne zużycie materiału i niska masa własna
Jedną z zalet prefabrykowanych stropów kanałowych ze sprężonego betonu w porównaniu z innymi rodzajami konstrukcji stropowych jest efektywne wykorzystanie materiału. Prefabrykowane stropy kanałowe ze sprężonego betonu wymagają wysokiej jakości betonu i stali. Dzięki temu uzyskuje się taką samą nośność, jak w przypadku stropów betonowych wylewanych na mokro, ale przy zmniejszonym zużyciu materiału. W porównaniu ze stropami betonowymi wylewanymi na mokro, proces ten pozwala zaoszczędzić znaczną ilość betonu. Sprężanie zmniejsza również zużycie stali. Elementy z betonu sprężonego mogą rozciągać się na duże odległości z użyciem podpór

Trwałość

Chłodzenie rdzenia betonowego
Beton odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia, głównie ze względu na jego zdolność do magazynowania, a następnie uwalniania ciepła i chłodu. Elementy z chłodzeniem rdzenia betonowego ułatwiają magazynowanie energii cieplnej. Systemy rurowe są integrowane na etapie betonowania.

Szybkość

Szybkie postępy w budowie
W przeszłości opóźnienia w budowie były akceptowane jako konsekwencja powolnych, konwencjonalnych, szeroko zakrojonych technologii budowlanych. W dzisiejszych czasach wymóg szybkiego zwrotu z inwestycji ma coraz większe znaczenie. Prefabrykowane stropy kanałowe ze sprężonego betonu umożliwiają znaczne skrócenie czasu budowy.

Bezpieczeństwo

Odporność na ogień i trzęsienia ziemi
Za pomocą technologii formowania ślizgowego prefabrykowane stropy kanałowe ze sprężonego betonu mogą być wyposażone w ścinane noski na krawędziach bocznych, w celu zwiększenia odporności na ruchy sejsmiczne.

Prostota

Bezpieczne, wygodne warunki pracy
Zakłady produkcyjne dla przemysłu prefabrykatów betonowych oferują bezpieczne, zdrowe środowisko pracy w komfortowych temperaturach. Ten rodzaj produkcji opiera się na ściśle nadzorowanych procedurach przemysłowych. Dlatego też można bez problemu zidentyfikować i skorygować potencjalne źródła zanieczyszczenia hałasem, pyłem i substancjami niebezpiecznymi. Ponadto, produkcja wyrobów z betonu sprężonego prowadzi do znacznych oszczędności w zatrudnieniu.

Wszechstronność

Szeroki zakres obszarów działania
Obszarami eksploatacji płyt kanałowych są ściany nienośne w budownictwie mieszkaniowym, administracyjnym, handlowym i przemysłowym oraz ściany obwodowe. Nadają się one jako stropy piętrowe we wszystkich możliwych typach budynków oraz do procedur infrastrukturalnych.

MASZYNY PRODUKCYJNE

Agregat przesuwny do formowania ślizgowego betonu S-Liner®

Więcej na ten temat

Wytłaczarka ślimakowa X-Liner®

Więcej na ten temat