Menu

Tory produkcyjne

Sprężone lub niesprężone elementy prefabrykowane mogą być z powodzeniem produkowane na torach produkcyjnych. Tory wykonujemy na zamówienie według specyfikacji klienta, w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Dobra przewodność cieplna

Oszczędność w kosztach transportu i materiałów

Bardzo długi okres użytkowania

Standardowe tory produkcyjne

Standardowe tory produkcyjne są produkowane i instalowane u klienta przez naszych doświadczonych techników, którzy instalują je w hali.

Zalety: 

 • Zastosowanie betonu pod płytą stalową zapewnia dobrą przewodność cieplną, pozwalając na produkcję wysokiej jakości produktów końcowych
 • Zastosowanie betonu umożliwia również przenoszenie drgań, co skutkuje doskonałym zagęszczeniem płyt sprężonego betonu
 • Znaczna oszczędność w kosztach transportu i materiałów
 • Bardzo długi okres użytkowania

Ruchome tory produkcyjne

Ruchome tory produkcyjne, tzw. łoża kasetowe, składają się z prefabrykowanej konstrukcji stalowej, która jest montowana w zakładzie produkcyjnym.

Zalety:

 • Ruchome tory produkcyjne są dostępne z systemem grzewczym i bez niego
 • Można je zdemontować i złożyć ponownie w innym miejscu
 • Krótki czas montażu, zaledwie w kilka osób

URZĄDZENIA DO SPRĘŻANIA

W zależności od wymagań klienta opracowujemy i budujemy cały system sprężania. Na każdym końcu toru produkcyjnego zamontowane są elementy oporowe. Żelbetowe elementy oporowe na miejscu zapewnia klient. Różne typy zespołów i systemów pomp mogą być stosowane do naprężania stali sprężającej lub drutu skrętnego. Wielkość cylindra naprężającego jest dostosowana do przekrojów poprzecznych odpowiedniej stali sprężającej lub drutu plecionego.

Zalety:

 • Żelbetowe elementy ooporowe
 • Różne typy zespołów i systemów pompowych

System grzewczy

W celu zwiększenia produktywności i wydajności linii produkcyjnej, tory produkcyjne są wyposażone w system grzewczy (zapewniający szybkie i kontrolowane utwardzanie). Oprócz specyfikacji technicznych dostarczamy kompletne rozwiązanie dla systemu grzewczego.

Zalety:

 • Kontrolowane utwardzanie
 • Kompletne rozwiązania dla systemu grzewczego