Menu

Strop modułowy

Strop modułowy składa się z prefabrykowanych, wielkogabarytowych, żelbetowych płyt stropowych o minimalnej grubości 5 cm. Jest dostarczany jako strop prefabrykowany, układany na placu budowy i zalewany przygotowaną masą betonową. Zbrojenie istotne ze względów statycznych oraz dźwigary kratownicowe są zamontowane fabrycznie. Spód stropu modułowego nie jest porowaty i posiada jednolitą powierzchnię betonową - dzięki temu nie jest konieczne tynkowanie związane z dużym nakładem czasu i kosztów. Dzięki stosunkowo mniejszym nakładom związanym z szalunkiem na placu budowy osiąga się dodatkowo znaczną redukcję kosztów lub skrócenie czasu budowy.

Stropy modułowe są stosowane w budownictwie mieszkaniowym, administracyjnym, komercyjnym przemysłowym oraz w projektach infrastrukturalnych.