Menu

Kanały i rynny

Gotowe elementy kanałowe lub rynnowe są stosowane w instalacjach odwadniających lub jako kanały instalacyjne dla kabli i rur. Mogą być wykorzystywane w obszarach o dużych obciążeniach. Gotowe elementy kanałowe i rynnowe można zamontować w szybki sposób, bez potrzeby wykonywania szalunku na miejscu.

Maszyna do produkcji

Agregat przesuwny do formowania ślizgowego betonu

Więcej na ten temat