Menu

Elementy z betonu sprężonego

Elementy z betonu sprężonego to elementy gotowe, w których zamontowano naprężone druty. Naprężenie drutów powoduje ściskanie betonu. Dzięki naprężonym warstwom drutów kompensowane są późniejsze obciążenia, wpływy temperatury lub występujące siły rozciągające.

Metoda sprężania przed betonowaniem

W przypadku metody sprężania przed betonowaniem warstwa drutu stalowego jest naciągana i kotwiona na linii produkcyjnej. Na torze sprężania znajduje się szalunek, który nadaje przyszłą formę elementu prefabrykowanego. Beton jest tłoczony do szalunku z naciągniętymi drutami za pomocą agregatu przesuwnego lub wytłaczarki. Po stwardnieniu betonu druty są odprężane. Przenoszą one swoje naprężenie poprzez połączenie z betonem na element prefabrykowany i sprężają beton. Pozostają przy tym rozciągnięte i naprężone.

Metoda sprężania po betonowaniu

W przypadku metody sprężania po betonowaniu stal sprężająca jest naciągana po utwardzeniu betonu. W tym celu w nieuzbrojonym elemencie montuje się rury. Po utwardzeniu betonu do tych rur wsuwa się cięgna stalowe, które pełnią funkcję ogniwa naprężającego, następuje ich naciągnięcie i zakotwienie. Następnie do rur wtryskuje się zaprawę cementową, aby uzyskać połączenie z elementem. Metoda ta jest zazwyczaj stosowana podczas budowy mostów.

Maszyna do produkcji

Agregat przesuwny do formowania ślizgowego betonu

Więcej na ten temat