Menu

8 Kroków do utworzenia pomyślnej fabryki prefabrykatów

8 steps to set up a precast concrete production plant

Wielu decydentów z branży budowlanej poszukuje nowego opłacalnego sposobu budowy i interesuje się inwestycjami w fabryki prefabrykatów. Zainspirowani są wieloma sukcesami i dobrymi prognozami dla tego segmentu budownictwa. Ale rozpoczęcie planowania takiej fabryki może być bardzo trudne, nie tylko dla tych, którzy dopiero poznają ten segment.
Gdzie należy zacząć? Co jest potrzebne? Jak wyglądają niezbędne procesy?
Chcemy Ci pomóc i dlatego podsumowaliśmy 8 najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby utworzyć pomyślnie funkcjonującą fabrykę prefabrykatów ze zautomatyzowanymi maszynami i wysokiej jakości produktami.

Zuallererst werden Ihre Erwartungen definiert und Ihre Ziele gesetzt definieren, wie zum Beispiel Hohldecken, Träger, Klimadecken usw.. RECHTSRAHMEN

1 DEFINICJA

Po pierwsze należy ustalić wyraźne oczekiwania i cele. Należy zdefiniować różne produkty, które mają zostać wytworzone, jak np. puste płyty rdzeniowe, belki, podłogi aktywowane termicznie itp. Aby to zrobić, należy ocenić obecne i przyszłe zapotrzebowanie rynku oraz produkty, w których zamierzasz się specjalizować. Poza tym należy ustalić moce produkcyjne – krótko- i długoterminowe.

 

2 RAMY PRAWNE

Należy sprawdzić normy, jakie należy spełnić, projektując fabrykę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Echo Precast Engineering zwykle proponuje międzynarodowe standardy, ale mimo to należy zapoznać się z lokalnymi przepisami, zanim cokolwiek zostanie zaplanowane.

Die Gestaltung des Layouts ist das Wichtigste in der Verwirklichung einer Fertigteilanlage. In dieser Planungsphase verwenden unsere erfahrenen Ingenieure und Designer einen skalierbaren Bauplan der Produktionsanlage. Die Gestaltung des Layouts ist das Wichtigste in der Verwirklichung einer Fertigteilanlage. Die Ingenieure und Designer entscheiden, wie viele Maschinen gebraucht werden

3 PROJEKT UKŁADU

Projekt układu jest najważniejszą częścią zakładu produkcyjnego. Na tym etapie planowania nasi doświadczeni inżynierowie i projektanci pracują nad skalowalnym projektem fabryki. Zawsze uwzględniają przy tym możliwości wzrostu i projektują fabrykę z myślą o krótko- i długoterminowym zapotrzebowaniu. Określają, ile maszyn jest potrzebnych (na początku i w przyszłości) oraz gdzie je umieścić. Będą także wspierać Cię w optymalizacji przepływu materiałów przez fabrykę – od surowca po gotowe prefabrykaty.

 

4 PLANOWANIE KONSTRUKCJI

Na tym etapie wykonywane są wszystkie kroki procesu konstrukcyjnego: od konstrukcji struktury fabryki do montażu wsporników, instalacji elektrycznej, systemu odprowadzania wody i recyklingu, betonowni, systemu doprowadzania betonu, torów produkcyjnych, powierzchni magazynowych i konserwacji maszyn oraz łańcucha dostaw i systemu logistycznego do instalacji laboratorium do testowania produktów, a także do stworzenia powierzchni do składowania i przetwarzania odpadów betonowych.

Parallel zur Errichtung der Anlage beginnt die Herstellung der kundenspezifischen Maschinen Ein gut ausgebildetes Team ist das Wichtigste für die effiziente Instandhaltung der Maschinen und zur Einhaltung der höchsten Produktionsstandards

5 PRODUKCJA MASZYN

Jednocześnie z konstrukcją fabryki rozpoczyna się produkcja niestandardowych maszyn. Wszystkie maszyny są testowane i certyfikowane w naszym zakładzie produkcyjnym przed dostawą do nowej fabryki.


6 URUCHOMIENIE

Technik zajmuje się maszynami i urządzeniami oraz oprogramowaniem, które są ustawione w nowej fabryce, aby rozpocząć produkcję.
 

7 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Dobrze wyszkolony zespół jest niezbędny do sprawnego utrzymania maszyn i spełnienia najwyższych standardów produkcji. Przeszkolimy Twoich pracowników w zakresie produkcji, konserwacji i planowania.  
 

8 POMOC TECHNICZNA

Nawet po sfinalizowaniu instalacji oferujemy pomoc techniczną przez telefon i online w ramach naszych istotnych usług. Poza tym zdalny system monitorowania wbudowany w automatyczne maszyny umożliwia zespołowi ds. pomocy technicznej szybkie zidentyfikowanie wszelkich problemów technicznych.

Poproś o broszurę, aby dowiedzieć się więcej

Zakład produkcyjny w 8 krokach

Poproś o broszurę