Menu

Funderingspalen

Funderingspalen worden gebruikt om bodemlagen die geen of slechts een gering draagvermogen hebben, te overbruggen. De betonpalen worden in de ondergrond geheid tot een bodem- of gesteentelaag met voldoende draagkracht wordt bereikt. De belasting van de draagconstructie wordt dan enerzijds door de wrijving van de paal met de ondergrond en anderzijds via de piekdruk van de palen overgedragen. Funderingspalen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van eenvoudige hallen en toepassingen in de fruitindustrie en de wijnbouw, tot windenergiecentrales.

Productiemachine

Glijbekistingsmachine S-Liner®

Meer informatie over het onderwerp