Menu

PRIVACYBELEID

Het meest waardevolle dat onze klanten ons toevertrouwen zijn hun persoonlijke gegevens. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. In dit privacybeleid wij u over de gegevensverwerking in het kader van onze aanwezigheid op internet op www.echoprecast.com.

 


1. Gegevensbeheerder

2. Verwerking van de gegevens
2.1 Informatie over het gebruik van onze website
2.2 Downloaden van productbrochures
2.2.1 Herroeping van akkoord voor verzenden van productbrochure
2.3 Nieuwsbrief
2.3.1 Toestemming
2.3.2 Herroeping van akkoord voor de nieuwsbrief
2.3.3 Newsletter2Go
2.4 Contactformulier
2.5 Overdracht aan derden
2.6 Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

3. Cookies

4. Analysediensten
4.1 Gebruik van Google Analytics
4.1.1 Herroeping van akkoord voor Google Analytics
4.1.2 Functionaliteit van Google Analytics
4.2 Google Search Console
4.3 Nootiz.com
4.4 Matomo
4.5 Facebook-pixel
4.6 Insight-tag van LinkedIn
4.7 Google Tag Manager

5. Externe inhoud
5.1 Integratie van Google Maps
5.1.1 Herroeping van akkoord voor Google Maps
5.1.2 Functionaliteit van Google Maps
5.2 Adobe Fonts (Typekit)

6. Online Advertising
6.1 Google Adwords Conversion
6.1.1 Google Adwords Conversion Opt-Out
6.1.2 Functionality of Google Adwords Conversion

7. Uw rechten
7.1 Recht op informatie, verwijdering, afscherming, correctie en beperking van de verwerking van gegevens
7.2 Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
7.3 Recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
7.4 Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
7.5 Contact

8. Standaardperioden voor het wissen en blokkeren van persoonsgegevens

9. Geautomatiseerde besluitvorming

10. Gegevensbeveiliging

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

 

1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Echo Precast Engineering NV
Industrieterrein Centrum Zuid 1533
3530 Houthalen - België
Tel.: +32 11 600 800
Fax: +32 11 522 093
E-mail: privacy@echoprecast.com


U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken via:

T-Systems Multimedia Solutions GmbH
BU Digital Integrity Solutions – Data Privacy
Goethestraße 3b
07743 Jena, Duitsland

E-mail: privacy@echoprecast.com

2. Verwerking van de gegevens

2.1 Informatie over het gebruik van onze website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u niet inlogt, zich registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt om de website te gebruiken, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser naar ons stuurt om u in staat te stellen de website te bezoeken. Dit zijn:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens per geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Wij bewaren deze gegevens in de vorm van logbestanden gedurende 6 maanden om eventuele technische problemen te kunnen analyseren en verhelpen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Door de aard van het internet worden deze gegevens onvermijdelijk op een groot aantal servers verwerkt totdat uw aanvraag op onze webserver aankomt; daarom is het verzamelen en gebruiken ook mogelijk in "derde landen" (bijv. de VS). Ons bedrijf heeft geen invloed op dit proces. Afgezien van deze technische beperkingen geeft de aanbieder van deze website geen persoonsgegevens door aan landen die buiten het toepassingsgebied van de EU-gegevensbeschermingsverordening vallen of die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben.

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij diverse diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Daarvoor moet u in het algemeen extra persoonlijke gegevens opgeven, die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren. Indien aanvullende vrijwillige informatie mogelijk is, wordt deze dienovereenkomstig gemarkeerd.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden of aan derde landen.

2.2 Downloaden van productbrochures

U heeft de mogelijkheid om u op onze website te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens voor het downloaden van onze productbrochure. De downloadlink wordt u per e-mail toegestuurd. Via het registratieformulier verwerken wij de naam van uw contactpersoon, de bedrijfsnaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon. Door u te registreren voor de download verklaart u zich akkoord met artikel 6, lid 1 a) van het AVG dat wij u productinformatie en aanbiedingen per e-mail mogen toesturen en/of telefonisch contact met u mogen opnemen. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Wanneer u zich registreert voor het downloaden van onze productbrochures, worden ook het door uw internetprovider (ISP) toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, de opheldering van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor onze bescherming. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of het doorgeven van de gegevens ten dienste staat van strafrechtelijke vervolging.

Voor de verzending van onze productinformatie (nieuwsbrief) werken wij samen met de dienstverlener Newsletter2Go. Zie de volgende paragraaf (2.3) voor meer informatie.

2.2.1 Herroeping van akkoord voor verzenden van productbrochure

U kunt uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor het verzenden van productinformatie of om telefonisch contact met u op te nemen te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen. U kunt uw herroeping sturen naar info@echoprecast.com of contact met ons opnemen via +32 11 600 800. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra u uw toestemming heeft ingetrokken.

2.3 Nieuwsbrief

2.3.1 Toestemming

Met uw toestemming schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele en interessante aanbiedingen. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij uw naam, de bedrijfsnaam, uw e-mailadres, het land waar uw bedrijf is gevestigd en uw taal.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u geen e-mailnieuwsbrief sturen totdat u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een bijbehorende link te klikken.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 a) van de AVG. Tijdens de registratie en de bevestiging van de nieuwsbrief bewaren wij uw door uw Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres, evenals de datum en het tijdstip van de registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen opsporen. De gegevens die door ons bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het maken van reclame in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit de distributielijst van onze nieuwsbrief.

2.3.2 Herroeping van akkoord voor de nieuwsbrief

U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen. U kunt uw toestemming herroepen door te klikken op de link in elke e-mailnieuwsbrief of uw herroeping via e-mail te versturen aan newsletter@echoprecast.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +32 11 600 800. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra u uw toestemming heeft ingetrokken.

2.3.3 Newsletter2Go

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via de e-mailmarketingsoftware Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland, aan wie wij de door u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens doorgeven. Wij hebben een legitiem belang bij deze overdracht in de zin van art. 6 lid 1 f) van de AVG, omdat wij gebruik willen maken van een promotioneel, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De door u tijdens de registratie ingevoerde gegevens en de gegevens die voortvloeien uit de referentie en evaluatie van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Newsletter2GO in Duitsland. Newsletter2GO mag uw gegevens niet doorverkopen. Om ervoor te zorgen dat Newsletter2GO voldoet aan de voorschriften voor gegevensbescherming, hebben wij een contract gesloten met de dienstverlener conform art. 28 van de AVG.

Wij gebruiken Newsletter2GO om de verzending van onze nieuwsbrieven statistisch en individueel te evalueren. Daarvoor maken wij gebruik van de volgende technologieën die door Newsletter2GO worden aangeboden.

Geotracking

We gebruiken onder andere geotracking om erachter te komen waar u was op het moment dat de nieuwsbrief werd geopend of er op werd geklikt. Voor elke nieuwsbrief die u van ons heeft ontvangen, wordt de stad waar u zich bevond op het moment dat de nieuwsbrief werd geopend, opgeslagen. Deze database wordt wekelijks bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de toegewezen gegevens altijd actueel en correct zijn. Dit is zeer belangrijk om de geografische spreiding van onze nieuwsbriefontvangers te leren kennen en vervolgens de lokale ontvangstsegmentatie te kunnen gebruiken. Voor een lokale marketingcampagne kunnen we dan eenvoudigweg de ontvangers selecteren die zich in de regio bevinden waar de campagne effectief moet zijn.

Openingspercentage

We bewaren ook het openingspercentage van elke nieuwsbrief die u van ons heeft ontvangen, zodat we weten of u onze nieuwsbrief heeft gelezen. Nieuwsbrief2Go integreert een afbeelding in elke e-mail. Deze afbeelding is erg klein (ongeveer 1 x 1 pixel) en ook transparant, dus u kunt deze niet zien. Zodra deze afbeelding wordt weergegeven op uw computer en dus wordt opgehaald door een van de servers van Newsletter2Go, kan het worden getraceerd wanneer (exacte tijd wordt opgeslagen) en van waar u de afbeelding hebt opgehaald. Zowel het totaal aantal opens als de individuele opens worden opgeslagen. Meerdere opens van een ontvanger worden genegeerd voor unieke opens, en alle opens worden geteld voor het totaal aantal opens.

Klikfrequentie

We meten ook de klikfrequentie, want we willen weten of u op een link in de nieuwsbrief hebt geklikt en zo ja, op welke link. Ook hier worden de gegevens doorgestuurd naar Newsletter2Go. Newsletter2Go is de eigenaar van verschillende trackingdomeinen, bijvoorbeeld n2g01.com, n2g02.com, n2g03.com, enz. In uw nieuwsbrief vindt u een link, bijv. naar de pagina https://www.voorbeeld.org. Wanneer we de nieuwsbrief maken, wordt de link automatisch herschreven en krijgt deze de naam voorbeeld.n2g02.com/l/328950081. Als u op de link klikt, wordt u voor een fractie van een seconde doorgestuurd naar een pagina van Newsletter2Go (n2go02.com) en vervolgens direct doorgestuurd naar www.voorbeeld.org. In de korte tijd dat u op de Newsletter2Go pagina bent, wordt opgeslagen welke link u heeft aangeklikt (www.voorbeeld.org), wanneer deze is aangeklikt en wie er op heeft geklikt. Dit gebeurt in enkele milliseconden. Voor u gaat dit proces zo snel dat u niet eens merkt dat u even op een andere pagina staat.

Bepaling van de e-mailclient

We bepalen ook welke e-mailclient u gebruikt heeft om de e-mail te openen. Hiervoor wordt de zogenaamde "User-Agent String" gebruikt. De User-Agent String is een naam van de e-mailclient, die u samen met de onzichtbare pixel oproept, net als het IP-adres bij geotracking. Om beter te illustreren hoe accuraat onze gegevens zijn over de e-mailclient die u gebruikt, zijn hier enkele voorbeelden:
 

User-Agent-String

E-mailclient

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari/600.1.4

iOs iPhone

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; AskTbORJ/5.15.14.29495; Microsoft Outlook 14.0.7155; ms-office; MSOffice 14)

Desktop Outlook

Outlook-Express/7.0 (MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; Tablet PC 2.0; GWX:RESERVED; TmstmpExt)

Windows Live Mail


Google Analytics-integratie

Om het succes van onze e-mailmarketingstrategie te meten, hebben we Google Analytics geïntegreerd in de software van Newsletter2Go. Bij elke link in onze nieuwsbrief staat informatie over de bron, het medium en de naam van de campagne. De standaardparameters zijn:

 • de naam van de campagne (utm_campaign = {uw nieuwsbriefnaam})
 • de bron van de campagne (utm_source = nieuwsbrief)
 • het campagnemedium (utm_medium = e-mail)

Hierdoor kunnen we het succes van de nieuwsbrief direct in Google Analytics evalueren en vergelijken met andere marketingkanalen. De integratie met Google Analytics biedt verschillende trackingmogelijkheden. We zien hoe gebruikers onze website gebruiken, hoe ze daar zijn gekomen en hoeveel omzet en conversies we hebben bereikt met onze nieuwsbrief.

Gedetailleerd profiel van de ontvanger

De Newsletter2Go software maakt een gedetailleerd ontvangersprofiel van u aan. Alle beschikbare informatie over u, zoals uw stamgegevens (naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, land, taal), kenmerken en activiteiten worden op één plaats verzameld en duidelijk geordend. In de ontvangershistorie kunnen we al uw activiteiten nauwkeurig volgen. We kunnen zien welke e-mails u hebt ontvangen, of u ze hebt geopend, de tijdsaanduiding voor elke open, de stad en het land waar u zich bevond toen u ze opende, op welke links werd geklikt, of er een bounce is opgetreden (d.w.z. of u de e-mail als spam hebt gekwalificeerd) en of er een afmelding is gedaan. Zo kunnen we de interacties met u sinds uw inschrijving voor de nieuwsbrief feilloos volgen. Met een professionele e-mailmarketingstrategie en individuele en persoonlijke nieuwsbrieven op maat optimaliseren we de klantenbinding en kunnen we de vakkundige positie van ons bedrijf verbeteren.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Meer informatie over het privacybeleid van Newsletter2GO kunt u lezen in de toelichting bij Newsletter2Go: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

2.4 Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt via het formulier op de website of via e-mail, slaan wij uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, de inhoud van uw bericht en eventuele bestanden die u hebt geüpload of bijgevoegd op om uw vragen te beantwoorden.

Als u het contactformulier gebruikt om informatie te verkrijgen over de goederen en diensten die wij aanbieden, baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel op artikel 6, lid 1 b) van de AVG (voor de uitvoering van een overeenkomst).

In alle andere gevallen hebben wij een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de AVG bij de gegevensverwerking, omdat wij de gegevens verwerken om vragen van gebruikers te beantwoorden die wij via het contactformulier ontvangen.

2.5 Overdracht aan derden

Wij gebruiken uw gegevens alleen in het kader van de verleende toestemming en alleen binnen de groep van ondernemingen van Progress Holding AG. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om de contractuele relatie met u te vervullen of om de door u geselecteerde diensten te leveren of tenzij er een wettelijke of officiële verplichting bestaat om dit te doen.

2.6 Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de sollicitant met het oog op de afwerking van de sollicitatieprocedure. Van iedere sollicitant die bij ons solliciteert worden alle door hem of haar ter beschikking gestelde informatie en de informatie die nodig is voor de prestatiegerichte selectie met betrekking tot de sollicitatie verwerkt. De verwerking kan ook op digitale wijze plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per email, indient.

Het gaat met name om de volgende gegevens van de aanvrager:

 • Aanhef
 • Titel
 • Naame en voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huisadres
 • Contactgegevens (telefoon/mobiel/e-mailadres(sen))
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Aantal kinderen, burgerlijke staat
 • Foto's
 • Huidige beroepsstatus
 • Motivatiebrief
 • Schoolcijfers/schoolrapporten/schooldiploma's
 • Gegevens over beroeps-/studiekwalificaties en andere vaardigheden, met inbegrip van de resultaten
 • Eventuele beroepservaring, samen met gegevens over de vorige werkgever
 • Eventuele bestaande prestatiebeoordelingen van vorige werkgevers
 • Overige perioden (bv. verblijf in het buitenland, stages, bijscholing, niet-werkzame perioden)
 • Eventuele andere kwalificaties (bijv. computervaardigheden, vreemde talen, sociale activiteiten, hobby's)
 • Eventuele aanvullende informatie
 • Eventuele rijbewijzen

Indien wij met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluiten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie conform de wettelijke bepalingen en opgenomen in het personeelsdossier. Indien er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, wordt het sollicitatiedossier zes maanden na kennisgeving van het besluit tot afwijzing van de sollicitatie gewist, tenzij de vernietiging in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Wij baseren de gegevensverwerking op art. 6 lid 1 b) van de AVG, indien van toepassing in verband met de betreffende arbeidsovereenkomst, omdat wij uw gegevens verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure voor het aangaan van een arbeidsrelatie.

Als u gebruik maakt van ons sollicitatieplatform op https://progress-m.onboard.org lees dan de daar verstrekte informatie over gegevensbescherming.

3. Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en door uw browser worden opgeslagen. Uw cookie-instellingen vindt u hier.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik) en permanente cookies (gebruik met tijdslimiet). Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit zijn met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde Sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. Dit is echter alleen het geval als u onze website nooit meer bezoekt. Dit komt omdat elke keer dat u onze website bezoekt, de verwijderingstermijn voor permanente cookies wordt gereset en opnieuw begint af te tellen. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt het opslaan van cookies in uw browser uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot beperkte functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de website.

Wij verwerken de volgende noodzakelijke cookies. Deze stellen u in staat om door de website te navigeren en essentiële functies te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we de gevraagde diensten niet leveren. Wij baseren deze gegevensverwerking op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

 

Naam

Domein

Aanbieder

Doel

Gegevens

Type

Vervaltermijn

cookieconsent_status

Echoprecast.com

Echoprecast.com

Cookie Consent Banner Status

Miss/ dismiss

Permanente cookie, HTML, Local Storage

1 jaar (de cookie en dus de vervaldatum worden bij elk bezoek aan onze website vernieuwd)

dp_cookieconsent_status

Echoprecast.com

Echoprecast.com

Cookie Consent Banner: slaat op welke selectievakjes zijn bevestigd in de cookie-banner

{"dp--cookie-statistics":true,"dp--cookie-marketing":true}

Permanente cookie, HTML, Local Storage

1 jaar (de cookie en dus de vervaldatum worden bij elk bezoek aan onze website vernieuwd)

resolution

Echoprecast.com

Echoprecast.com

Technisch cookie voor correcte weergave

Schermresolutie

tijdelijk cookie, Session Storage

aan het einde van de sessie

 

4. Analysediensten

4.1 Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LCC, contactgegevens: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Wij baseren het gebruik van Google Analytics op het verlenen van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) van de AVG, die wij met onze cookie-banner hebben verkregen.

4.1.1 Herroeping van akkoord voor Google Analytics

U kunt het verlenen van uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen met werking voor de toekomst. Klik op deze opt-out knop om Google Analytics uit te schakelen (opt-out cookie wordt ingesteld). De door Google Analytics geplaatste cookies worden verwijderd en de gegevensverwerking wordt onmiddellijk stopgezet.

4.1.2 Functionaliteit van Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website kunt worden herkend. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van directe persoonlijke identificatie wordt uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Google zal namens ons deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons aanvullende diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren.

Tijdens uw bezoek aan de website worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Opgevraagde pagina's
 • Bestellingen incl. de omzet en de bestelde producten
 • De realisatie van "website-doelstellingen" (bijv. contactaanvragen en abonnementen op nieuwsbrieven)
 • Uw gedrag op de pagina's (bijvoorbeeld kliks, scrollgedrag en verblijftijd)
 • Uw geschatte locatie (land en stad)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat er geen duidelijke identificatie mogelijk is)
 • Technische informatie zoals browser, internetprovider, eindapparaat en schermresolutie
 • Herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemedium u bij ons bent gekomen)

Door gebruik te maken van Google Analytics worden de volgende cookies op uw apparaat geplaatst:

 

Naam

Domein

Aanbieder

Doel

Gegevens

Type

Vervaltermijn

_ga

google.com

Google

Registreert een uniek ID, waaraan de gebruiker kan worden herkend. Het ID wordt gebruikt om te onderzoeken hoe de bezoeker de website gebruikt. Dit wordt vervolgens geëvalueerd in de Google Analytics gebruikersanalyse

In de Google Analytics gebruikersanalyse wordt een profiel gemaakt voor uw unieke gebruikers-ID. Daarin worden de volgende gegevens weergegeven als sessiegegevens:

 • Sessies (LTV): het totale aantal sessies gedurende de levensduur van de gebruiker

 • Sessieduur (LTV): de gemiddelde sessieduur gedurende de levensduur van de gebruiker

 • Opbrengst (LTV): de totale opbrengsten gedurende de levensduur van de gebruiker

 • Transacties (LTV): het totale aantal transacties gedurende de levensduur van de gebruiker

 • Behaalde doelen (LTV) en doelwaarde (LTV)

En daarnaast nog de volgende informatie:

 • Client-ID/User ID

 • Datum voor laatst online (wanneer de gebruiker voor het laatst een sessie heeft gestart)

 • Apparaatcategorie

 • Apparaatplatform

 • Acquisitiedatum

 • Kanaal

 • Bron/medium

 • Campagne

Dit stelt ons in staat om een gedetailleerde geschiedenis voor elke individuele gebruiker te bekijken. Zie voor meer informatie de doelgroeprapporten van Google

Permanente HTTP-cookie

2 jaar (de cookie en dus de vervaldatum worden bij elk bezoek aan onze website vernieuwd)

_gat

google.com

Google

Wordt gebruikt voor het beperken van het aantal internetverzoeken

1

Tijdelijke HTTP-cookie

1 minuut

_gid

google.com

Google

Wordt gebruikt om gebruikers te identificeren.

 
 • uniek gebruikers-ID

 • Zoals boven voor Cookie _ga

Zie voor meer informatie de doelgroeprapporten van Google

Permanente HTTP-cookie

24 uur (de cookie en dus de vervaldatum worden bij elk bezoek aan onze website vernieuwd)

 

U kunt het plaatsen van cookies ook voorkomen via de instellingen van uw browser (zie hierboven onder 3. Cookies). U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Meer informatie vindt u hier:

Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, en het privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

4.2 Google Search Console

Om de Google-ranking van onze websites voortdurend te optimaliseren, maken we gebruik van Google Search Console, een webanalyseservice van Google.

Via Google Search Console kunnen we een zoekanalyse uitvoeren die ons vertelt hoe vaak onze site in de Google-zoekresultaten verschijnt. Hierdoor kunnen we onze websites monitoren en beheren in de zoekindex van Google.

Voor het gebruik van Google Search Console verwerken of verzenden wij uw persoonlijke gegevens niet naar Google. Natuurlijk weet Google veel over u (zoekgeschiedenis, apparaat, locatie etc.). Door gebruik te maken van Google-producten heeft Google uw toestemming gevraagd voor deze gegevensverwerking.

4.3 Nootiz.com

Op onze website is de JavaScript nootiz.com geïntegreerd. De aanbieder van dit hulpprogramma is hantha. Die Webexperten, Postplatz 3, I-39058 Sarnthein, Italië, Tel. 0039 0471 623 721. Dit is een hulpprogramma voor visuele feedback die een gesloten groep van geautoriseerde gebruikers in staat stelt om feedback, bugs en wijzigingen direct op de website te communiceren. Voor gebruikers van de website zonder authenticatie wordt het hulpprogramma gedeactiveerd en worden er geen persoonlijke gegevens in de zin van de AVG doorgegeven.

Als u een aparte geautoriseerde gebruiker bent voor het gebruik van het hulpprogramma, worden de volgende gegevens verwerkt:

 

Naam

Domein

Aanbieder

Doel

Gegevens

Vervaltermijn

nootiz-login

 .nootiz.com

Nootiz App

 Authenticatie

 JSON-webtoken

 1 jaar

 

Meer informatie vindt u op www.nootiz.com.

4.4 Matomo

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de webanalysedienst Matomo met als doel het gebruik van onze website te analyseren en steeds verder te verbeteren. Dankzij de statistische gegevens die we aldus verkrijgen, kunnen we onze website verbeteren en deze voor u als gebruiker interessanter maken. De rechtsgrond voor het gebruik van Matomo is het rechtmatige belang van analyse voor het verbeteren van de ervaring op onze website op grond van punt (f) van artikel 6, lid 1.

Ten behoeve van deze analyse worden er stukjes code op uw website geplaatst terwijl uw persoonsgegevens niet worden opgeslagen.

Op deze website wordt Matomo gebruikt met de extensie "AnonymizeIP”, wat inhoudt dat IP-adressen worden afgekort voor verdere verwerking en personen dus niet rechtstreeks geïdentificeerd kunnen worden. Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet vermengd met andere gegevens die we verzamelen.

4.5 Facebook-pixel

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de Facebook-pixel voor het bijhouden van conversies, waardoor advertentiecampagnes op Facebook efficiënter beheerd kunnen worden.

Zodra u onze website oproept, plaatst Facebook een cookie op uw pc. Deze cookies verliezen na 90 dagen hun geldigheid.

Uw browser maakt via de Facebook-pixel op onze website automatisch rechtstreeks verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die door middel van deze tool door Facebook worden verzameld.

We ontvangen alleen statistische evaluaties van Facebook. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke advertentiemaatregelen het beste werken. We ontvangen verder geen gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal en we kunnen gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

De rechtsgrond voor het gebruik van de Facebook-pixel is art. 6, lid 1, volzin 1, letter a van de AVG (toestemming).

Contactgegevens van de provider: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook naar de privacyverklaring van de provider: https://www.facebook.com/policy.php.

Bezwaar: U kunt uw toestemming op ieder moment zonder nadere motivering voor toekomstig gebruik intrekken. Klik op deze opt-outknop om de Facebook-pixel uit te schakelen (er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst). De door de Facebook-pixel geplaatste cookies worden verwijderd en de gegevensverwerking stopt onmiddellijk.

4.6 Insight-tag van LinkedIn

Op onze website wordt gebruikgemaakt van de conversietool "LinkedIn Insight Tag” van LinkedIn Ireland Unlimited Company. Deze tool plaatst een cookie in uw webbrowser, waardoor onder andere de volgende gegevens verzameld kunnen worden: IP-adres, apparaat- en browsergegevens en paginagebeurtenissen (bijv. paginaweergaven). Deze gegevens worden binnen zeven dagen versleuteld en geanonimiseerd, en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons bedrijf maar levert geanonimiseerde rapporten over bezoekers van onze website en de ad-performance. LinkedIn biedt daarnaast de mogelijkheid van retargeting via de Insight-tag. Ons bedrijf kan door middel van deze gegevens gerichte advertenties buiten zijn website weergeven zonder u daarbij te identificeren als websitebezoeker. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming op LinkedIn naar de privacyverklaringen van LinkedIn.

Leden van LinkedIn kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden beheren via hun accountinstellingen. De Insight-tag uitschakelen op onze website ("opt-out”)

De rechtsgrond voor het gebruik van de Insight-tag van LinkedIn is art. 6, lid 1, volzin 1, letter a van de AVG (toestemming).

Contactgegevens van de provider: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn naar de privacyverklaring van de provider: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Bezwaar: U kunt uw toestemming op ieder moment zonder nadere motivering voor toekomstig gebruik intrekken. Klik op deze opt-outknop om de Insight-tag van LinkedIn uit te schakelen (er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst). De door de Insight-tag van LinkedIn geplaatste cookies worden verwijderd en de gegevensverwerking stopt onmiddellijk.

4.4 Google Tag Manager

Google Tag Manager is een analysedienst van Google Inc waarmee andere diensten (bijv. Google Analytics) in de website kunnen worden opgenomen. De Tag Manager zelf dient slechts als verpakking voor andere traceertools en cookies.

5. Externe inhoud

5.1 Integratie van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken. De kaart van Google Maps wordt voorafgegaan door een stilstaand beeld, zodat er geen gegevens naar Google Maps worden verzonden door simpelweg onze website op te roepen, maar alleen wanneer u actief gebruik maakt van de kaart.

Wij baseren het gebruik van Google Maps op het verlenen van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 a) van de AVG, die wij hebben verkregen met het voorgaande stilstaande beeld voor het gebruik van de kaart.

5.1.1 Herroeping van akkoord voor Google Maps

U kunt het verlenen van uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen met werking voor de toekomst. Klik op deze opt-out knop om opt-out knop om Google Maps uit te schakelen (opt-out cookie is ingesteld). De door Google Maps geplaatste cookies worden verwijderd en de gegevensverwerking wordt onmiddellijk stopgezet.

5.1.2 Functionaliteit van Google Maps

Door het gebruik van de kaart ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de in punt 2.1 van deze verklaring genoemde gegevens toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd maar ook als er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet geïdentificeerd wilt worden met uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

5.2 Adobe Fonts (Typekit)

We gebruiken Adobe Typekit om lettertypes op onze website weer te geven. Adobe Typekit is een service voor toegang tot lettertypes in een bibliotheek die wordt geleverd door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Bij het verlenen van de Typekit-service worden geen cookies geplaatst, maar wordt het JavaScript typekit.net gebruikt om de lettertypen aan te bieden. Om de Typekit-service aan te kunnen bieden, kan Adobe lettertype-informatie verzamelen die wordt gebruikt om de website zelf en de bijbehorende Typekit-account te identificeren.

 • Uw IP-adres

 • Geleverde lettertypen

 • ID van WEBPROJEKTS

 • JavaScript-versie van WEBPROJEKTS (string)

 • Type WEBPROJEKTS (string „configurable“ of „dynamic“)

 • Type insluiting (of u JavaScript of CSS embedded code gebruikt)

 • Account-ID (identificeert de klant van wie het WEBPROJEKT afkomstig is)

 • Service die de lettertypen levert (bijv. Adobe Fonts of Edge Web Fonts)

 • Toepassing die de lettertypes opvraagt (bijv. Adobe Muse)

 • Server die de lettertypes levert (bijv. Adobe Fonts of corporate CDN)

 • Hostnaam van de pagina waarop de lettertypes worden geladen

 • De tijd die de webbrowser nodig heeft om de lettertypes te downloaden

 • De tijd van het downloaden van de lettertypes met de webbrowser tot het toepassen van de lettertypes

 • Of een advertentieblokker is geïnstalleerd om te bepalen of de advertentieblokker de juiste tracking van de paginaweergaven belemmert

 • Besturingssysteem en browserversie

 

Als u niet wilt dat Adobe-lettertypen uw gegevens vastleggen, raden wij u een gratis browserextensie aan zoals uBlock Origin te gebruiken, die kan worden geconfigureerd om externe lettertype-verkopers te blokkeren.

Ga voor meer informatie naar de privacypagina van Adobe Typekit en het Privacybeleid van Adobe.

6. Online Advertising

6.1 Google Adwords Conversion

We use Google Adwords Conversion to draw attention to our attractive offers with the help of advertising material (so-called Google Adwords) on external websites. In relation to the data of the advertising campaigns, we can determine how successful the individual advertising measures are. This way, we pursue the interest of displaying advertising that is of interest to you, making our website more interesting for you and achieving a fair calculation of advertising costs.

We base the use of Google Adwords Conversion on the granting of your consent in accordance with Art. 6 (1) a GDPR (given consent), which we have obtained with our cookie banner.

6.1.1 Google Adwords Conversion Opt-Out

You can revoke the granting of your consent at any time without giving reasons with effect for the future. Click on this opt-out button to deactivate Google Adwords Conversion (Opt Out cookie will be set). The cookies set by Google Adwords Conversion will be deleted and the data processing will be stopped immediately. to be done

6.1.2 Functionality of Google Adwords Conversion

These advertising media are delivered by Google via so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server Cookies, through which certain parameters can be measured to measure success, such as the display of the ads or clicks by the users. If you reach our website via a Google ad, Google Adwords will store a cookie in your PC. These cookies usually expire after 30 days and are not intended to identify you personally. For this cookie, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post-view conversions) and opt-out information (marking that the user no longer wishes to be addressed) are usually stored as analysis values.

These cookies enable Google to recognize your internet browser. If a user visits certain pages on an Adwords client's website and the cookie stored on their computer has not expired, Google and the client will be able to tell that the user clicked on the ad and was redirected to that website. Each Adwords client is assigned a different cookie. As a result, cookies cannot be tracked through the websites of Adwords customers. We ourselves do not collect and process any personal data in the advertising measures mentioned above. We only receive statistical evaluations from Google. These evaluations enable us to identify which of the advertising measures used are particularly effective. We do not receive any further data from the use of the advertising material, in particular we cannot identify the users on the basis of this information.

Due to the marketing tools used, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the scope and further use of the data collected by Google through the use of these tools and therefore inform you according to our state of knowledge: Because of the integration of AdWords Conversion, Google receives the information that you have called up the corresponding part of our website or clicked on an advertisement from us. If you are registered with a Google service, Google can assign the visit to your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, it is possible that the provider will find out your IP address and save it.

You can prevent participation in this tracking process in a number of ways: a) by adjusting your browser software accordingly, in particular by suppressing third-party cookies (see If you use our application platform at https://progress-m.onboard.org, please note the privacy policy provided there); b) by deactivating relevant advertising at https://adssettings.google.com, but this setting is being deleted if you delete your cookies; c) by deactivating the interest-based ads of the providers via the link https://www.youronlinechoices.com, but this setting is being deleted if you delete your cookies; d) by permanently deactivating them in your Firefox, Internet Explorer or Google Chrome browsers via the link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We would like to point out that in this case you may not be able to use all functions of this offer to their full extent.

You can find further information on data processing by Google here: https://policies.google.com/privacy. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org. Google also processes your personal data in the USA and has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

7. Uw rechten

7.1 Recht op informatie, verwijdering, afscherming, correctie en beperking van de verwerking van gegevens

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Deze rechten kunnen echter worden beperkt door andere wettelijke voorschriften waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen (bijvoorbeeld wettelijke opslagverplichtingen).

7.2 Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U kunt onder bepaalde voorwaarden - geheel of gedeeltelijk - bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorwaarde is dat wij geen belangen hebben die bescherming verdienen (bijvoorbeeld voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen) en die zwaarder wegen dan uw belangen.

7.3 Recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een eerder verleende uitdrukkelijke toestemming voor dit doel, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst - geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw gegevens, die op basis van andere wettelijke bepalingen wordt uitgevoerd.

7.4 Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming of om een overeenkomst met u na te komen, heeft u het recht om te verzoeken dat wij deze in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat aan u of aan een andere door u aangewezen persoon verstrekken.

7.5 Contact

Gelieve alle verzoeken om informatie, verwijdering en correctie, verzoeken om informatie, verzoeken om gegevensoverdracht of bezwaren tegen gegevensverwerking te richten aan:

Echo Precast Engineering NV
Industrieterrein Centrum Zuid 1533
3530 Houthalen - België
Tel.: +32 11 600 800
Fax: +32 11 522 093

E-mail: privacy@echoprecast.com
 

Ukunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken op:

T-Systems Multimedia Solutions GmbH
BU Digital Integrity Solutions – Data Privacy
Goethestraße 3b
07743 Jena - Duitsland

E-mail: privacy@echoprecast.com

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u ook contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.

8. Standaardperioden voor het wissen en blokkeren van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit vereist is of voorzien is in wettelijke voorschriften. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de wet voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Profilering verwijst naar het creëren van persoonlijkheids-, gedrags- of bewegingsprofielen door het verzamelen en evalueren van gegevens die een modelmatig, op algoritmen gebaseerd totaalbeeld van een individuele persoonlijkheid opleveren. Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

10. Gegevensbeveiliging

Wij zorgen voor up-to-date technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen, in het bijzonder om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen risico's tijdens de gegevensoverdracht en tegen derden die er kennis van nemen. Deze zijn aangepast aan de huidige stand van de techniek, de noodzaak van bescherming van persoonsgegevens en de risico's voor uw rechten en vrijheden.

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

We zullen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen om uw persoonlijke informatie te beschermen. U dient dit beleid van tijd tot tijd te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen en de inhoud van onze website voortdurend te verbeteren. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de verzameling, het gebruik en/of de openbaarmaking van de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door een opvallende mededeling op de website te plaatsen. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Mededelingen over gegevensbescherming worden regelmatig voor u gecontroleerd en geactualiseerd en aan u kenbaar gemaakt.